(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Върху дърво

Ню Медия Ви предлага директен печат върху дърво.

До скоро за прехвърлянето на изображения върху дървени повърхности са съществували много малко методи, от които едни от основните са залепяне на самозалепно фолио или лазерно гравиране. Но с появяването на технологията на UV печата вече имаме възможност да нанасяме върху дърво качествени пълноцветни изображения. Получените изображения са качествени и издържливи на външни въздействия. Повърхностите, които са с изображения, нанесени с помощта на UV печата, могат да се подлагат на влажна обработка. Това открива широки перспективи при прилагането на печат върху дърво за създаването на интериора.

печат върху дървопечат върху дърво

При прилагането на UV печат може да се работи както със сурови материали, така и с готови било то мебели или плотове. През експлоатационния период изображението не губи яркостта на цветовете си, срокът на неговата служба съвпада с този на предмета или детайлите в интериора. Важно качество на UV печатът е неговата екологичност. UV мастила са безвредни и нямат неприятен мирис.

 

Преимущества на UV печатът върху дърво:

- възможност за печат на пълноцветно изображение с високо качество.

- устойчивост на изображението към външни въздействия и почистващи препарати.

- възможност за печат върху готови елементи на мебели.

- екологичност и безопасност, отсъствие на неприятен мирис.

- изключителност и уникалност на получената продукция.

 Оборудването, което участва в процеса на UV печат - Inca Spyder 320Q.

печат върху дърво