(052) 500 609
e-mail:info@newmedia.bg

Каква трябва да бъде ефективната визитка?

Визитките са неделима част от всеки бизнес. Независимо от бурното развитие на електронните технологии и социалните мрежи размяната на визитки остава по-старому един от най-важните елементи при общуването с клиенти, създаването на нови контакти и при търсенето на делови партньори. Хубавата визитка увеличава вероятността притежателят й да бъде запомнен и при необходимост да може да се свържат с него.

 Какво трябва да съдържа визитката?

 Визитката на деловия човек трябва да съдържа цялата необходима контактна информация. В същото време важен аспект при нея се явява и дизайнерското й оформление. Визитката трябва да бъде представителна и красива, защото при картички с добре измислен дизайн има много по-голям шанс да бъде запомнена и да не се загуби сред другите контакти. Визитката трябва да е компактна (иначе на получателя ще му бъде трудно да я пази дълго време) и затова на нея трябва да се слага само наистина необходимите текстови данни и декоративни елементи.

Често може да се срещнат визитки, при които собствениците им при тяхното създаване са мислили само за самопрезентация, а не за удобството на получателя. Например, при някои визитки голяма част от площта им е заета с написани с голям шрифт не само името и фамилията, а са и изброени всички постове на собственика й. При това най-важната част – контактните данни, остават почти незабележими. От гледна точна на ефективност такъв подход е крайно неподходящ: за да заеме своето място във визитника на получателя, визитката на първо място трябва да е полезна за него.

 Каква трябва да бъде хубавата визитка?

 И така, при създаването на визитката нейния дизайн трябва да е ориентиран към интересите на деловите партньори, клиентите и останалата целева аудитория. Името и фамилията на притежателя трябва да са лесно четими и не много големи. Длъжностите и квалификациите трябва по възможност да се съкратят и да се остави само най-главното определение, което да е достатъчно за разпознаването на конкретния сътрудник.

Контактната информация трябва да бъде забележима и пълна и в същото време да не е претрупана с излишни детайли. Например, в списъка с телефони е достатъчно да се укаже само служебния и мобилния номер. Понякога може да се посочи само мобилния номер, особено ако длъжностните задължения на притежателя на визитката не предполагат, че то редовно ползва служебен телефон. Седалищният адрес на компанията задължително се посочва само в случаите, когато получателите на визитката ще посещават офиса. В останалите случаи може да се пропусни тази информация и да се посочи само името на фирмата.

Важен етап, който предшества печата на визитките, е създаването на техния дизайн. Както вече беше отбелязано, външното оформление играе голяма роля в ефективността на визитките. Обаче това не означава, че е необходимо да се добавят колкото се може повече ярки цветове и други запомнящи се елементи: не трябва да се забравя, че деловата визитка трябва да остане сдържана и убрана. За да бъде по-естетична при нейното създаване може да се използва щамповане или друга украса, която ще прибави към визитката представителност.